Định mức sơn chống cháy trong thi công sơn chống cháy

định mức sơn chống cháy

Techcons  chia ra các mục để phân loại tùy theo điều kiện Chống cháy mà Cảnh sát PCCC yêu cầu, Quý khách hàng có thể lựa chọn và thực hiện theo tương ứng với định mức sau:
Định mức sơn  chống cháy trong thi công sơn chống cháy 3P theo Tiêu Chuẩn Cơ Sở của Công ty Techcons
Chúng tôi chia ra các mục để phân loại nhu cầu Chống cháy đối với từng định mức sơn. Tùy theo điều kiện Chống cháy mà Cảnh sát PCCC yêu cầu, Quý khách hàng có thể lựa chọn và thực hiện theo tương ứng với định mức sau:
định mức sơn chống cháy trong tiêu chuẩn chống cháy

1 Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 45 phút:

 • Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 1,0-1,2 Kg 3P-I / m². học kế toán thực hành ở đâu tốt
 • Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm; Sơn 3P-I : 450-550 µm.
 • Tổng độ dày màng sơn khô : 485-600 µm

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 60 phút:

 • Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 1,3-1,6 Kg 3P-I / m².
 • Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm; Sơn 3P-I : 600-700 µm.
 • Tổng độ dày màng sơn khô : 635-750 µm

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 90 phút:

 • Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 1,7-2,0 Kg 3P-I / m².
 • Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm; Sơn 3P-I : 800-950 µm.
 • Tổng độ dày màng sơn khô : 835-1000 µm

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 120 phút:

 • Định mức sơn : 0,1-0,2  Kg 3P-210 / m² và 2,0-2,4 Kg 3P-I / m².
 • Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm; Sơn 3P-I : 1000-1150 µm.
 • Tổng độ dày màng sơn khô : 1035-1200 µm

Định mức sơn chống cháy tiêu chuẩn chống cháy 150 phút:

 • Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 2,5-2,9 Kg 3P-I / m².
 • Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm; Sơn 3P-I : 1350-1550 µm.
 • Tổng độ dày màng sơn khô : 1385-1600 µm

Tất cả các định mức trên đã được Công ty Techcons thử nghiệm bằng thực tế bằng phương pháp test đốt sơn chống cháy trên 1 mặt thép bằng lò đốt tối đa 1,200°C trong thời gian thương ứng của định mức trong Lò đốt FTT (Anh Quốc): Model lò IFRT500. Theo TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1) và kết hợp đối chiếu với kết quả kiểm nghiệm số : 1670/KĐ-PCCC-P9 của Cục Phòng Cháy Chữa Cháy Bộ Công An

Hỗ trợ giải đáp về sơn chống cháy 3P

định mức chống cháy dùng cho vữa chống cháy

định mức sơn chống cháy trong tiêu chuẩn PCCC

Bài Viết Liên Quan